Công ty TNHH tổ chức sự kiện Hoàng Gia
Facebook Hoàng Gia
Công ty TNHH tổ chức sự kiện Hoàng Gia
Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Hoàng Gia

Hotline: 0989 138 568

Vé tàu

I. Vé tàu hỏa Bắc Nam

http://bentretourist.vn/bentretourist/images/stories/dichvu/tauhoa/duongsat.jpg

1. Vé tàu hỏa tuyến thống nhất Bắc Nam

Vé tàu hỏa: tàu SE1 - tàu nhanh thống nhất Bắc Nam Hà nội - Sài gòn

Vé tàu hỏa: tàu SE2 - tàu nhanh thống nhất Bắc Nam Sài gòn - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu SE3 - tàu nhanh nhất thống nhất Bắc Nam Hà nội - Sài gòn

Vé tàu hỏa: tàu SE4 - tàu nhanh nhất thống nhất Bắc Nam Sài gòn - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu SE5 - tàu nhanh thống nhất Bắc Nam Hà nội - Sài gòn

Vé tàu hỏa: tàu SE6 - tàu nhanh thống nhất Bắc Nam Sài gòn - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu SE7 - tàu nhanh thống nhất Bắc Nam Hà nội - Sài gòn

Vé tàu hỏa: tàu SE8 - tàu nhanh thống nhất Bắc Nam Sài gòn - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu TN1 - tàu chậm thống nhất Bắc Nam Hà nội - Sài gòn

Vé tàu hỏa: tàu TN2 - tàu chậm thống nhất Bắc Nam Sài gòn - Hà nội

2. Vé tàu hỏa địa phương

Vé tàu hỏa: tàu NA1 - tàu địa phương Hà nội - Vinh

Vé tàu hỏa: tàu NA2 - tàu địa phương Vinh - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu HN1 - tàu địa phương Hà nội - Huế

Vé tàu hỏa: tàu HN2 - tàu địa phương Huế - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu SE19 - tàu địa phương Hà nội - Đà nẵng

Vé tàu hỏa: tàu SE20 - tàu địa phương Đà nẵng - Hà nội

II- Vé tàu hỏa địa phương phía Bắc

http://dulichvietravel.com/pic/service/tau-lao-cai634765152168437500.jpg http://tinngan.vn/archive/images/content/2012/08/20/shares/071344_2.jpg

1. Vé tàu hỏa tuyến Hà nội - Lào Cai (Sapa) - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu SP1 - tàu nhanh nhất Hà nội - Lào Cai (Sapa)

Vé tàu hỏa: tàu SP2 - tàu nhanh nhất Lào Cai (Sapa) - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu SP3 - tàu nhanh Hà nội - Lào Cai (Sapa)

Vé tàu hỏa: tàu SP4 - tàu nhanh Lào Cai (Sapa) - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu SP5 - tàu nhanh Hà nội - Lào Cai (Sapa)

Vé tàu hỏa: tàu SP6 - tàu nhanh Lào Cai (Sapa) - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu SP7 - tàu nhanh Hà nội - Lào Cai (Sapa)

Vé tàu hỏa: tàu SP8 - tàu nhanh Lào Cai (Sapa) - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu LC1 - tàu chậm Hà nội - Lào Cai (Sapa)

Vé tàu hỏa: tàu LC2 - tàu chậm Lào Cai (Sapa) - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu LC3 - tàu chậm nhất Hà nội - Lào Cai (Sapa)

Vé tàu hỏa: tàu LC4 - tàu chậm nhất Lào Cai (Sapa) - Hà nội

2. Vé tàu hỏa tuyến Hà nội - Hải phòng - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu HP1 - Hà nội - Hải phòng

Vé tàu hỏa: tàu HP2 - Hải phòng - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu LP3 - Hà nội - Hải phòng

Vé tàu hỏa: tàu LP2 - Hải phòng - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu LP5 - Hà nội - Hải phòng

Vé tàu hỏa: tàu LP6 - Hải phòng - Hà nội

Vé tàu hỏa: tàu LP7 - Hà nội - Hải phòng

Vé tàu hỏa: tàu LP8 - Hải phòng - Hà nội

III- Vé tàu hỏa tuyến quan trọng

http://tintucimg.vnanet.vn/2012/06/18/11/27/duongsatVietNam.jpg http://vietnamdulich.com.vn/ve-tau-hoa/ve-tau-hoa-thong-nhat/img/gioi-thieu/se1.jpg

Vé tàu hỏa: Hà nội - Phủ lý (Hà Nam) - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Nam Định - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Ninh Bình - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Bỉm Sơn - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Thanh Hóa - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Chợ Sy - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Vinh - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Yên Trung (Hà Tĩnh) - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Hương Phố - Hà Tĩnh - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Đồng Lê (Quảng Bình) - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Đồng Hới (Quảng Bình) - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Đông Hà (Quảng Trị) - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Huế - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Lăng Cô - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Đà Nẵng - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Tam Kỳ (Quảng Nam) - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Diêu Trì (Bình Định - Quy Nhơn) - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Tuy Hòa - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Nha Trang - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Tháp Chàm - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Mường Mán - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Biên Hòa - Hà nội

Vé tàu hỏa: Hà nội - Sài gòn - Hà nội

 

http://img.vctv.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/12/7f3n2.jpg

 

 

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN HOÀNG GIA
Trụ Sở: Vân Nội - Đông Anh - Hà Nội
VPGD: 58 Hoàng Ngân - Cầu Giấy - Hà Nội

Kho 1: Số 4 Doãn Kế Thiện - Cầu Giấy - Hà Nội

Kho 2: Km2 - Quốc lộ 10 - Minh Quang - Vũ Thư - Thái Bình

Điện thoại: (+844)3556 2741 / 3995 2234

Hotline: 0989 138 568
Website: http://hoanggiahanoi.com.vn,

 http://tochucsukienthaibinh.com.vn

Email: Hoanggiaevent@gmail.com