hoanggiahanoi.com.vn
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN HOÀNG GIA
HOANG GIA EVENT ORGANIZATION COMPANY LIMITED
Hội nghị - hội thảo
Tác giảAdministrator

Tổ chức hội nghị- hội thảo thành công không phải là chuyện đơn giản. Để làm được điều đó cần phải làm tốt những công việc sau: Xác định rõ mục tiêu và đối tượng; lập một kế hoạch tổ chức chi tiết; tìm thuê được một địa điểm phù hợp, chuẩn bị và dự phòng những phát sinh trong quá trình tổ chức; kế hoạch khi kết thúc chương trình.

XEM THÊM MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY: